Search

พาเที่ยววัดพระธาตแช่แห้ง องค์พระธาตุสีทองคู่เมืองน่าน ประจำปีเถาะ

Advertisements

พาเที่ยววัดพระธาตแช่แห้ง องค์พระธาตุสีทองคู่เมืองน่าน

วัดพระธาตแช่แห้ง น่าน


สวัสดีครับ..วันนี้จะพาไปไหว้พระกันที่วัดพระธาตแช่แห้ง น่าน กันครับ ใครที่มาเที่ยวจังหวัดน่านไม่ควรพลาดที่จะแวะมาที่นี่ครับ


วัดพระธาตแช่แห้ง ตั้งอยู่ที่ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000 เป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ นิกายเถรวาท มหานิกาย

บันไดนาค วัดพระธาตแช่แห้ง จังหวัดน่าน

วัดพระธาตแช่แห้ง การเดินทาง


สำหรับการเดินทางไปท่องเที่ยว นมัสการ วัดพระธาตุแช่แห้ง นั้นก็ไม่ยากครับ สามารถเดินทางได้โดยการใช้เส้นทางหลวง หมายเลข 1168 หรือ จะใช้เส้นทางสายน่าน แม่จริม ก็ได้ ถ้าใครกลัวหลงก็สามารถใช้กูเกิ้ลแมพนำทางมาได้ครับ ปักมุดไว้ที่วัดพระธาตแช่แห้งได้เลย


ประวัติความเป็นมาของ วัดพระธาตแช่แห้ง


“พระธาตุแช่แห้ง” เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองน่าน ตามตำนานของพระธาตุองค์นี้กล่าวว่า เมื่อครั้งพุทธกาล พระพุทธเจ้าได้เสด็จโปรดสัตว์มาถึงภูเพียงแช่แห้ง และพบกับพระอมละราชและพระมเหสีที่มาสรงน้ำที่เดียวกับพระองค์สรงน้ำอยู่ พระอมละราชได้ถวายผ้าขาวให้พระพุทธเจ้าใช้สรงน้ำ แต่ผ้านั้นกลายเป็นทองคำ พระอานนท์จึงขอพระเกศาธาตุบรรจุในกระบอกไม้ซาง มอบให้พระอินทร์นำไปเก็บในอุโมงค์พร้อมผ้าทอง โดยพระอินทร์ได้ก่อพระเจดีย์สูง 7 ศอกไว้ด้านบน

ต่อมาราวปีพ.ศ. 1896 สมัยพระยากานเมือง ได้ส่งช่างไปร่วมสร้างวัดหลวงที่สุโขทัย พระยาลือไทยจึงมอบพระธาตุ 7พระองค์ และพระพิมพ์คำ พระพิมพ์เงินอย่างละ 20 องค์ ให้พระยากานเมือง ซึ่งได้นำไปบรรจุไว้ที่ภูเพียง และพบพระเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุและพระธาตุข้อมือข้างซ้ายของพระพุทธเจ้า พระองค์จึงให้ทำอุโมงค์ประดิษฐานพระบรมธาตุใหม่ และก่อพระเจดีย์เป็น “พระธาตุแช่แห้ง” คู่เมืองน่านมาจนทุกวันนี้ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ผู้คนมากราบสักการะกัน

บันไดนาค วัดพระธาตแช่แห้ง จังหวัดน่าน

ที่เห็นก็คือบันไดนาค 2 ตัว คู่กันซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าทางเข้าพระบรมธาตุซึ่งสามารถเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองน่านได้ในบริเวณกว้าง

บันไดนาค วัดพระธาตแช่แห้ง จังหวัดน่าน

เหตุที่เป็นนาคก็เพราะว่าตามคติความเชื่อของคนล้านนา พญานาคจะปกปักรักษาพระพุทธศาสนาถึง 5,000 พระวัสสา และเป็นเสมือนสพานเชื่อโยงให้เวไนยสัตว์ทั้งหลายสามารถข้ามทะเลแห่งสังสารวัฏไปยังฝากฝั่งมหาเนรพานได้

วัดพระธาตแช่แห้ง จังหวัดน่าน

วัดพระธาตแช่แห้ง จังหวัดน่าน

บริเวณรอบๆก็ดูร่มรื่นมากครับ

วัดพระธาตแช่แห้ง จังหวัดน่าน

เดียวเราเข้าไปชมด้านในกัน


วัดพระธาตแช่แห้ง จังหวัดน่าน

เข้ามาด้านในเราก็จะเจอกับเจดีย์วัดพระธาตุแช่แห้ง กับ วิหารหลวง

วิหารหลวง วัดพระธาตแช่แห้ง จังหวัดน่าน

วิหารหลวง วัดพระธาตแช่แห้ง


อยู่ทางด้านทิศใต้ขององค์พระธาตุเป็นวิหารขนาดใหญ่ 6 ห้อง ห้องกลางมีขนาด 3 ห้อง และต่อชั้นลดออกไปทางด้านหน้า 2 ห้องและ ด้านหลัง 1 ห้อง ภายในวิหารหลวงมีพระเจ้าล้านทองเป็นพระประธาน พุทธลักษณะปาง มารศรีวิชัยศิลปะล้านนา ประทับนั่งบนฐาน เป็นพระพุทธรูปองค์ที่สวยงามในจังหวัดน่านองค์หนึ่งและ เป็นพระพุทธรูป คู่บ้านคู่เมืองมาช้านาน พระพุทธรูปประทับยืน ประดิษฐานใน วิหารหลวงจำนวน 2 องค์ปัจจุบัน องค์จริงมอบให้พิพิธภัณฑ์ จ.น่านอีกองค์ ถูกโจรกรรมและยังไม่ได้กลับคืน องค์ที่เห็นจำลองจาก องค์จริงทำพิธีหล่อเททองเมื่อ ปี 2550หน้าบันประตูของวิหารหลวงเป็นปูนปั้นลายนาคเกี่ยวกระหวัดกัน 8 หัว เอกลักษณ์ของศิลปะ เมืองน่าน

วิหารหลวง วัดพระธาตแช่แห้ง จังหวัดน่าน
วิหารหลวง วัดพระธาตแช่แห้ง จังหวัดน่าน

วิหารหลวง วัดพระธาตแช่แห้ง จังหวัดน่าน

ภายในพระวิหารหลวงมีพุทธรูปประดิษฐานอยู่หลายองค์ มีพระอุ่นเมือง ปางสมาธิ เป็นศิลปะสกุลช่างน่านที่งดงาม มีพระเจ้าล้านทอง ปางมารศรีวิชัยศิลปะล้านนา ประทับนั่งบนฐานชุกชีสร้างด้วยอิฐถือปูนลงรักปิดทองสูง 8 ศอก สร้างเมื่อ พ.ศ. 2065 เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองมาช้านานที่สวยงามอีกองค์หนึ่งของจ.น่าน และยังมีพระพุทธรูปประทับยืน ประดิษฐานในวิหารหลวงจำนวน 2 องค์ ( ในอดีตสร้างด้วยไม้ ขนาดสูง 2.55 ม. ) ปัจจุบันองค์จริงมอบให้พิพิธภัณฑ์ จ.น่าน อีกองค์ถูกโจรกรรมและยังไม่ได้กลับคืน องค์ปัจจุบันจำลองจากองค์จริงทำพิธีหล่อเททองเมื่อปี พ.ศ. 2550

วิหารหลวง วัดพระธาตแช่แห้ง จังหวัดน่าน


คำบูชานมัสการ พระธาตุแช่แห้ง วัดพระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน


ตั้ง นะโม ตัสสะฯ 3 จบ แล้วว่า...... 

ยาธาตุภูตา อะตุลานุภาวาจีรัง ปะติฏฐิตา นันทะกัปปะเกปุเร เทเวนะ คุตตา วะระพุทธะธาตุง จิรัง วันทามิ หันตัง ชินะธาตุโย โสตะถาคะตัง อะหังวันทามิ สัพพะทา อะหัง วันทามิ ทูระโต (สวด 3 จบ)

คำบูชานมัสการ พระธาตุแช่แห้ง วัดพระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน

เจดีย์วัดพระธาตุแช่แห้ง


องค์กระธาตุแช่แห้งเป็นพระธาตุที่มีขนาดสูงถึง 55.5 เมตร ตั้งอยู่บนฐาน สี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างด้านละ 22.5 เมตร มีสีเหลืองอร่าม เนื่องจากบุด้วยแผ่นทองเหลือง ลักษณะของเจดีย์ทรง ระฆัง ส่วนฐานทำเป็นฐานหน้ากระดานสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ รองรับฐานบัวลูกแก้ว ย่อเก็จ ถัดขึ้นไปเป็นฐานหน้า กระดานสี่เหลี่ยมและแปดเหลี่ยมซ้อนลดหลั่นกัน 3 ชั้นองค์ระฆังมีขนาดเล็กบัลลังก์ทำเป็นแท่นสี่เหลี่ยม ย่อเก็จ ฐานหน้ากระดานกลมเป็นกระดานสี่เหลี่ยมและแปดเหลี่ยม และชั้นบัวคว่ำเหนือฐานแปดเหลี่ยม ตกแต่งคล้ายกลีบบัว หรือลายใบไม้แทนลายดังกล่าวนี้คงได้้รับอิทธิพลจากศิลปะพม่า ซึ่งนำมาต่อเติมขึ้นภายหลัง เมื่อล่วงเข้า พุทธศตวรรษที่ 24 แล้ว

องค์เจดีย์วัดพระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน

ใครที่เกิดปีเถาะก็ลองหาโอกาสมาไหว้กันดูนะครับ

องค์เจดีย์วัดพระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน
องค์เจดีย์วัดพระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน

องค์เจดีย์วัดพระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน
องค์เจดีย์วัดพระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน

องค์เจดีย์วัดพระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน
องค์เจดีย์วัดพระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน

วัดพระธาตแช่แห้ง แผนที่




ที่อยู่: 89 มหาพรหม ตำบล ผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน น่าน 55000

ชมรีวิวพาเที่ยวน่าน 2 วัน 1 คืน เวลาน้อยก็เที่ยวได้กับ 9 จุดเช็คอินที่ไม่ควรพลาด
ได้ที่ >> https://www.mu-ku-ra.com/2018/05/nan-2d1n.html
Advertisements

ไม่มีความคิดเห็น

โพสต์ความคิดเห็น